Myggfönster

Myggfönster
Tillverkning efter måttagning hos kund. Ram i aluminium och ek, nät i glasfiberarmerad plast. För fast eller avtagbar montering beroende på fönstrets beskaffenhet.
Av praktiska skäl är dessa produkter begränsade till östra sörmland och storstockholm.