En produktionsbeskrivning

Upplägget från en förfrågan till idé till förslag till prototyp till färdig produkt börjar som en pappersskiss, i detta fall från en kund, med några få önskemål om utformning. Hållbart och med naturnära material som grund till produkten: ett tillbehörsställ för dryckesautomater.

Första förslaget från datorn

I datorn ritas ett förslag tredimensionellt som grafiskt kan tydliggöra material och form. Efter bollande till kund bestäms en slutgiltig utformning och en prototyp tillverkas. Alla delar och dimensioner som redan är klara i 3D bearbetas för att kunna fräsas ut på CNC-fräsen.

Godkänt förslag
Från 3D till 2D

Prototypen visar bästa sättet att montera ihop beståndsdelarna. En sen ändring från kunden krävde tillverkning av en ny prototyp denna gång, en relativt smärtfri modifiering av ritningen och en ny jigg till fräsen krävdes men sen kunde material beställas och en produktion kunde börja.

Slutgiltigt förslag med 7 fack på övre brickan

Lämna ett svar